dimarts, 22 de maig de 2012

BASES PREMIS LITERARIS GRAU MIRO 2012 CATALA

Associació Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca - Barcelona


PREMIS LITERARIS GRAU MIRÓ 2012                   VIII PREMI HAIKU

Aquest premi, que convoca per VUITÈ any consecutiu l'Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca, es regeix per les bases següents:

1. Els haiku (en un conjunt de tres haiku) es poden presentar indistintament en llengua catalana o castellana, i han de ser inèdits i no premiats en altres concursos o certàmens.
2. El tema serà lliure.
3. Hauran de ser escrits sota les mètriques clàssiques del haiku i contenir l'esperit haiku, amb mètrica en castellà o en català ajustant-se al màxim a les 5-7-5 síl·labes. En aspectes de mètrica podeu consultar:

http://graumiroavcv.obolog

4. Hauran de portar un títol en el conjunt i signat amb un pseudònim.

Un autor amb diversos pseudònims serà desqualificat.

4.1. Els haiku han de ser escrits en el cos del correu a un espai, amb lletra Arial 11 o 12.

5. Es pot concursar a la categoria ADULTS a partir de 24 anys.

(**) HAIKU-haiga-INFANTIL (PREMI LOCAL BARRI DEL COLL)

Aquest premi local s'organitza conjuntament amb el Col·legi Mare Déu del Coll, a Primària i ESO. (CONVOCATÒRIA PREMIADA AL MES D'ABRIL 2012)


Els premis es lliuraran durant la festivitat de sant Jordi, a la mateixa escola, el mes d'abril de 2012.

V PREMI TANKA
Aquest premi, que convoca per CINQUÈ any consecutiu l'Associació de Veïns i Veïnes Coll-Vallcarca, està regit per les següents bases:

1. Per a una sola categoria, ADULTS, amb dos treballs amb títol en el conjunt i signat amb un pseudònim, i de tema lliure.
2. La mètrica és de 5-7-5-7-7 síl·labes.

3. S'atorga un primer premi per categoria (català o castellà o bé català i castellà, segons indiqui el jurat) i cada primer premi té una assignació de 110 €.

Els altres classificats rebran un diploma.

4. El jurat estarà format per persones vinculades al món de la cultura literària i la poesia, i per membres de l'AVV Coll-Vallcarca.
Un representant del Centre Cívic del Coll tindrà la funció de secretari del concurs.
El jurat podrà declarar desert algun premi si així ho creu necessari.

Condicions generals

1. Els participants hauran d'enviar un arxiu adjunt amb les seves dades personals tot indicant:

Nom i cognoms; Edat i data de naixement; Adreça postal: carrer, número, codi postal, població i país; Telèfons de contacte; Títol del treball i pseudònim. A més, els guanyadors del primer premi hauran d'aportar el DNI / NIF.
2. S'estipula una única forma d'enviament dels treballs al concurs: per correu electrònic a l'adreça:

avvcollvallcarca@hotmail.com
3. La presentació dels treballs es farà des del dia 28 de maig al 15 de juliol de 2012.

4. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 6 d'octubre de 2012, dissabte, a les 6 de la tarda, al Centre Cívic del Coll. Els guanyadors seran avisats oportunament per assistir a l'acte mitjançant correu electrònic. L'entrada serà lliure per a acompanyants, participants i amics.

5. El primer premi i els treballs premiats quedaran a disposició dels promotors dels Premis Grau Miró de Haiku i de Tanka, els quals podran publicar-los al Blog de l'AVV Coll-Vallcarca, i recitar a Ràdio Gràcia, al programa "Ones de Dones de Ràdio Gràcia", així com el programa de Ràdio Teatrí de Butxaca i / o altres publicacions. La resta de treballs no guanyadors seran destruïts un cop finalitzat l'acte de lliurament de premis.

6. La propietat intel·lectual sempre serà de l'autor.
7. Els guardonats han de recollir el seu guardó, obsequi o quantitat en metàl lic durant l'acte de lliurament de premis.
Així mateix, podran delegar en una altra persona comunicant-ho abans de l'acte i autoritzant-ne la representació per a recollir els premis. En el cas de no comunicar la seva assistència o representació, el premi serà retirat.
8. Els premis es guardaran un mes a la seu de l'Associació de Veïns perquè puguin retirar-lo, excepte la quantitat econòmica.
9. Qualsevol dubte relacionat amb les bases serà interpretada pel jurat d'aquest Premi. La seva decisió serà inapel·lable.
10. No es mantindrà correspondència amb els participants, llevat d'excepcions.
11. Un cop enviats els treballs al concurs, no es podran retirar els treballs ni renunciar al premi obtingut, sigui quina sigui.
12. Els resultats de la decisió, bases i comunicats es podran consultar als blogs següents:
http://graumiroavcv.obolog

http://avvbarri-coll.blogspot.com/
13. La participació en aquest concurs pressuposa l'acceptació del contingut de les sevs bases.

Amb el suport de: Generalitat de Catalunya/ Excm. Ajuntament de Barcelona Dte de Gracia/
Centre Cívic del Coll de Barcelona (Dte. de Gràcia)
Grup Comunicadores AMB Gràcia
Ràdio Gràcia "Ones dones" i Teatrí de Butxaca del Coll
Kutxa Caixa Guipúsco                                                PARTICIPANTS: Dades necessàries

Nombre______________________________

Cognoms ______________________________

Adreça: ______________________________

Població / Ciutat________________________

País __________________________________

Codi postal ____________________________

Document identitat______________________

Telèfon de contacte______________________

Títol del treball _______________ Haiku ________ Tanka

Pseudònim ________________________ Edat ________________ Sexe ________

FINAL DE FESTA MAJOR amb les HABANERES

ACTIVITATS DIUMENGE AL MATÍ ....

BALL de FESTA MAJOR 2010

TALLER MUSEU MINIATURES del TRANSPORT de JOAN OLIVART

BRINDIS de FESTA MAJOR 2010

BINGO REGAL de FESTA MAJOR 2010

REPIC DE CAMPANES I OFRENA FLORAL al SANTUARI del COLL

HOMENATGE A SALVADOR ALLENDE DEFENSOR DE LA DEMOCRÀCIA

ORQUESTRA DE FLAUTES DOLCES DEL COLL

PREGÓ FESTA MAJOR barris del nord 2010

INAGURACIÓ DEL METRO AL COLL I CARMEL

VIDEO DENUNCIA DE LA MANCA DE MANTENIMENT I SEGURETAT AL PARK GÜELL

Barri del COLL, racons.

S.O.S. PARK GÜELL

Benvolguts amics, veïns, us posem el link del vídeo gravat per a donar el missatge del tancament del Park Güell, i posteriorment de pagament. Us demanem que el veieu i que alhora envieu a totes les vostres amistats, ja que el missatge per part dels veïns és correcte. El mes d'abril ja es volen donar les premises per a saber de quina manera tancaran el park Güell. Useu el Facebook de forma social i de S.O.S. Volem un park Güell Públic i Gratuït. Ajuda'ns, ajuda't. Coordinadora d'Entitats Park Güell http://www.youtube.com/watch?v=7l2cEKkoV44

S.O.S PARK GÜELL

Presentació del video del II Congres de les Dones de Barcelona

Audiencia del COLL octubre 09

Taller de les Dones Comunicadores del Coll

Pregó de les festes dels barris del Nord 2009

MARE DE DÉU DEL COLL - Segle XIII

MARE DE DÉU DEL COLL - Segle XIII

RECORDS DEL MEU BARRI COLL-VALLCARCA ( SARDANA)

Per a què pogue escoltar la sardana us hem pujat aquest arxiu que ens ha faciclitar l'autor a través del seu fill Ramon Texidor. Us recomanem que la sentiu, és una sardana molt airosa.